VÄITÖS 22.11.2013

Vastaväittäjänä Thorbjörn Laike, Lundin yliopisto

Väitöskirjassani ulkovalaistus nähdään tekijänä, jolla voi olla ratkaiseva vaikutus pimeän ajan ulkotilojen laatuun. Väitöskirja tutkii ulkovalaistuksen elvyttävyyspotentiaalia tarkkaavuuden elpymisen teorian tarjoamassa viitekehyksessä sekä valaistuksen vaikutusta turvallisuuden tunteeseen ja  preferenssiin. Näillä tekijöillä voi olla merkittävä vaikutus ulkotilojen käyttöön pimeän aikaan ja tyytyväisyyteen omaan asuinalueeseen.

Moderni elämäntapa vaatii kykyä keskittyä pitkään ja intensiivisesti. Tarkkaavuuden suuntaamiskyky on kuitenkin altis heikentymään ja toimintakyvyn palauttaminen vaatii elpymistä. Tarve elpymiselle voi olla huomattava iltaisin ja julkisen valaistuksen tulisi tukea elpymismahdollisuuksia.  Väitöskirja tavoitteena on selvittää millä ulkovalaistuksen osatekijöillä voi olla elvyttävyyspotentiaalia.

Väitöskirjan tutkimusmenetelmät perustuivat subjektiivisiin arviointeihin simuloiduista ympäristöistä ja kenttäympäristöistä. Tulokset saatiin käyttämällä kvantitatiivisia analysointimenetelmiä. Tutkimuksissa III ja IV kvantitatiivista aineistoa täydennettiin kvalitatiivisella aineistolla. Sekä hypoteesitestausta (ANOVA) että lineaarista regressiota käytettiin aineiston analysointiin.

Väitöskirja antoi näyttöä siitä, että valaistuksella voi olla aiemmin tuntematonta elvyttävyyspotentiaalia ja siten se tarjoaa uuden viitekehyksen valaistuksen tarkasteluun. Tulokset antoivat viitteitä siitä, että elvyttävyyspotentiaalia voi lisätä valon kohdistuminen miellyttäviin näkymäsisältöihin ja valon väriominaisuuksien kokeminen miellyttävinä. Elvyttävyyspotentiaalia voi puolestaan heikentää valon kohdistaminen epämiellyttäviin, luontoa sisältämättömiin, Kaupunkinäkymiin. Väitöskirjan tulosten mukaan turvallisuuden tunnetta ja viihtyisyyttä voi edistää kohdistamalla valoa miellyttäviin näkymäsisältöihin, kuten viherympäristöön. Valon kohdistaminen teihin ja parkkipaikkoihhin puolestaan heikensi turvallisuuden tunnetta ja viihtyisyyttä. Miellyttäväksi koetut valon väriominaisuudet olivat yhteydessä miellyttävään ja turvallisen tuntuiseen valaistukseen. Tulokset antavat viitteitä laatuun, ei määrään, perustuvasta tavasta vaikuttaa elvyttävyyspotentiaaliin, preferenssiin ja pelkoon.

Download
Väitöskirjan tiivistelmäosio.pdf
Adobe Acrobat Document 1.7 MB

TIETEELLISIÄ VERTAUSARVIOITUJA JULKAISUJA


Nikunen & Korpela (2009) Restorative lighting environments - Does focus of light have an effect on restorative experience? Journal of Light and Visual Environment


Nikunen & Korpela (2012) The effects of scene contents and focus of light on perceived restorativeness, fear, and preference in nightscape. Journal of Environmental Planning and Management


Nikunen, Eloholma, Rantakallio, Korpela & Halonen (2012) Lighting promoting safety and creating a sense of pleasantness in suburban environments after dark. Journal of Lighting Engineering, hyväksytty julkaistavaksi. 


Nikunen, Eloholma, Rantakallio, Korpela & Halonen. Perceived restorativeness and walkway lighting in near home environments. Lighting Research and Technology, hyväksytty julkaistavaksi Proposal for a new LED road lighting concept, submitted manuscript

 

Download
Proposal for a new LED road lighting con
Adobe Acrobat Document 83.9 KB

TUTKIMUSRAPORTTEJA


Rantakallio, Nikunen, Puolakka, Halonen (2012) LED-ulkovalaistus kaupunkiympäristön viihtyvyyden, turvallisuuden ja energiatehokkuuden kehittämisessä. Aalto-yliopiston julkaisuja


KONFERENSSIPAPEREITA


Nikunen&Korpela (2006) Focus of light: Implications for restorative experience, Urban Nightiscape 2006 Athens


Nikunen (2008) Restorative lighting environments, Nordic Light&Design conference


TOIMINUT TIETEELLISENÄ VERTAISARVIOIJANA SEURAAVILLE LEHDILLE


Journal of Environmental Psychology, Lighting Research and Technology